Get Adobe Flash player








Na poziv organizatora NK Hrvatski Sokol, dana 21.07. 2019. članovi UHBDDR Tovarnik - Ilača sudjelovali su na II. Memorijalnom turniru u Mirkovcima koji se je održao u sjećanje na pogibiju hrvatske vojske na Privlačkom putu.




U sklopu produkcije elemenata koji su uključeni u projekt Virtualni Domovinski rat faza 3a - Pakrac pristupilo se snimanju prvog dijela dokumentarnog materijala.

Isto tako kao priprema za pokretanje faze 3b projekta izvršeno je svo potrebno programiranje sustava multimedije, izradi radnih elemenata te pripreme radnje za dizajn i izradu interaktivnog kataloga projekta.

Sve navedeno će u završnici izrade projekt Pakrac biti objedinjeno s materijalima prikupljenim i izrađenim u sklopu nadolazeće 3b faze.



Nastavljena je suradnja s zatvorskim ustanovama Kaznionica u Lepoglavi i zatvor u Gospiću.

U sklopu aktivnosti provedene su tri individualne edukativne radionice sa braniteljima na izdržavanju kazne zatvora.

Zatvor u Gospiću u terminima 01.07. i 15.07. 2019., te u Kaznionici u Lepoglavi 23.07. 2019.

Ukopno je bilo prisutno 23 korisnika projekta, a radionice je provela voditeljica projekta Marija Kronja.