Get Adobe Flash player
Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata je oblik udruživanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji imaju status dragovoljaca Domovinskog rata utvrđen stausom Udruge, radi okupljanja u jedinstvenu cjelinu i rješavanja njihovih statutnih i ostalih životnih pitanja. Udruga djeluje na principu dragovoljnosti kao nevladina organizacija. Članstvo se stalno povećava te trenutačno broji preko 10 300 članova, koji su dragovoljno pristupili oružanim snagama ili formacijama najkasnije do 24. prosinca 1991. godine i u njima se borili najmanje tri mjeseca za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske. U članstvo Udruge primaju se i oni građani koji su na dan 24. prosinca 1991. godine bili mlađi od 18 godina ukoliko su sa navršenih 18 godina dragovoljno pristupili u profesionalne sastave Oružanih snaga tijekom Domovinskog rata i borili se za oslobođenje okupiranih područja Republike Hrvatske.


Ciljevi djelovanja Udruge su:

- Okupljanje branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata u jedinstvenu Udrugu.
- Njegovanje i očuvanje tradicija nastalih tijekom Domovinskog rata.
- Utvrđivanje i zaštita statusa branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata.Djelatnosti Udruge su:

- Zaštita prava i promicanja zakonskih rješenja kojima se poboljšava specijalna i pravna zaštita članova Udruge.
- Poticanje mjera za osiguranje uvjeta reprofesionalizacije i zapošljavanja članova Udruge sukladno stručnoj spremi i zdravstvenom stanju.
- Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge i čalnova Udruge u svim oblicima društvenog i javnog života.
- Promicanje tjelesne kulture radi unaprjeđivanja opće sposobnosti branitelja-dragovoljaca.
- Pružanje stručne i druge pomoći članovima Udruge.
- Poticanje mjera i osiguranja uvjeta čalnstvu Udruge za organizirano bavljenje lovstvom, ribolovstvom, streljaštvom, kinologijom i ostalim sportskim djelatnostima u svim oblicima i sadržajima sukladno Zakonu o Udrugama i ostalim Zakonima koji reguliraju tu djelatnost.


Članstvo Udruge djeluje kroz niže ustrojbene oblike na teritoriju Republike Hrvatske.


Temeljna jedinica Udruge je ogranak, koji se osniva na teritorijalnom načelu. Ogranak čine svi članovi Udruge koji žive u jednoj općini ili gradu. Klub osnivaju pripadnici ratnih postrojbi iz 1991. godine na način i u skladu sa stvaranjem dragovoljačkih postrojbi ranga samostalne bojne i brigade. Klubovi njeguju tradicije domovinskog rata i čuvaju autohtonost nastajanja oružanih snaga Republike Hrvatske. Klub ima status ostvarenja pravne osobe, a do sada ih je osnovano devet. Podružnicu osnivaju svi članovi Udruge na području jedne županije te ih je do sada osnovano devet


Sabor Udruge najviše je tijelo Udruge. Predsjednik Udruge najviše je izvršno tijelo Udruge.


Predsjednika Udruge bira i razrješava Sabor. Dužnost predsjenika obnaša gosp. Zvonko Milas.


Središnji odbor je najviše tijelo Udruge između dva zasjedanja Sabora.


Predsjednik Udruge je najviše izvršno tijelo Udruge, a bira ga i razrješava Sabor. Aktualni predsjednik je gosp. Zvonko Milas.


Predsjedništvo Udruge je pomoćno tijelo te pomaže predsjedniku Udruge u obavljanju izvršnih poslova iz njegovog djelokruga rada.


Nadzorni odbor Udruge prati materijalno-financijsko poslovanje čitave Udruge. Sastoji se od 5 članova.


Časni sud Udruge provodi stegovni postupak u drugom stupnju protiv pojedinog člana Udruge i donosi konačnu odluku o postupku po žalbi. Sastoji se od 7 članova.


Savjet Udruge je tijelo koje sačinjavaju ugledni i za određeno područje stručni članovi i dužnosnici Udruge. Savjet priprema i organizira stručne skupove Udruge, daje stručna mišljenja i prijedloge tijelima Udruge zbog ostvarenja ciljeva i programa Udruge, te ostvaruje s institucijama u zemlji i inozemstvu.