Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata je oblik udruživanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji imaju status dragovoljaca Domovinskog rata utvrđen statusom Udruge, radi okupljanja u jedinstvenu cjelinu i rješavanja njihovih statutnih i ostalih životnih pitanja. Udruga djeluje na principu dragovoljnosti kao nevladina organizacija. Članstvo se stalno povećava te trenutačno broji preko 10 300 članova, koji su dragovoljno pristupili oružanim snagama ili formacijama najkasnije do 24. prosinca 1991. godine i u njima se borili najmanje tri mjeseca za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske. U članstvo Udruge primaju se i oni građani koji su na dan 24. prosinca 1991. godine bili mlađi od 18 godina ukoliko su sa navršenih 18 godina dragovoljno pristupili u profesionalne sastave Oružanih snaga tijekom Domovinskog rata i borili se za oslobođenje okupiranih područja Republike Hrvatske.

Ciljevi djelovanja Udruge su:
 • Okupljanje branitelja - dragovoljaca Domovinskog rata u jedinstvenu Udrugu.
 • Njegovanje i očuvanje tradicija nastalih tijekom Domovinskog rata.
 • Zaštita statusa i promicanje interesa članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata.
 • Očuvanje identiteta postrojbi Domovinskog rata, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu.
 • Promicanje poduzetništva i samozapošljavanja, zadrugarstva, branitelja i članova obitelji.
Djelatnosti Udruge su:
 • Zaštita prava i promicanje zakonskih rješenja kojima se poboljšava socijalna i pravna zaštita članova Udruge.
 • Poticanje mjera i osiguranje uvjeta školovanja, dodatnog školovanja i zapošljavanja članova Udruge i njihovih obitelji sukladno njihovoj temeljnoj stručnoj spremi i zdravstvenim mogućnostima.
 • Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge i njenih članova u svim oblicima društvenog i javnog života.
 • Promicanje tjelesne kulture i pružanje potpore braniteljima i članovima njihovih obitelji u bavljenju slikarskim, kiparskim, literarnim i ostalim kulturnim djelatnostima te promicanje dobrih odnosa i razumijevanja među ljudima kroz umjetnički izričaj.
 • Pružanje psihosocijalne pomoći članovima Udruge uz suradnju sa stručnjacima u svezi poboljšanja obiteljske komunikacije i komunikacije sa zajednicom.
 • Širenje istine o Domovinskom ratu afirmirajući i razmjenjujući iskustva kroz djelovanje Udruge u međunarodnim okvirima, posebice povezivanjem s udrugama hrvatskih branitelja proisteklih iz Domovinskog rata na području Bosne i Hercegovine.
 • Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i ustanovama u cilju promicanja interesa i zaštite statusa dragovoljaca Domovinskog rata.
 • Organiziranje  pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelj, te ostalim pojedincima i skupinama u društvu, kroz humanitarnu djelatnost.
 • Produkcija filmova i drugih multimedijalnih sadržaja vezanih za ciljeve Udruge.
 • Priprema, organizacija te javno izvođenje dramskih i drugih scenskih djela.
 • Organiziranje kreativnih radionica za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta i odraslih osoba o vještinama u izradi filmskih, elektronskih i kazališnih djela.
 • Predlaganje u dodjeli činova i odličja zaslužnim dragovoljcima sudionicima Domovinskog rata.
 • Dodjela nagrada i priznanja članovima Udruge za stručan, kvaliteta i pregalački rad.
Članstvo Udruge djeluje kroz niže ustrojbene oblike na teritoriju Republike Hrvatske.

Temeljna jedinica Udruge je ogranak, koji se osniva na teritorijalnom načelu. Ogranak čine svi članovi Udruge koji žive u jednoj općini ili gradu. Klub osnivaju pripadnici ratnih postrojbi iz 1991. godine na način i u skladu sa stvaranjem dragovoljačkih postrojbi ranga samostalne bojne i brigade. Klubovi njeguju tradicije domovinskog rata i čuvaju autohtonost nastajanja oružanih snaga Republike Hrvatske. Klub ima status ostvarenja pravne osobe, ado sada ih je osnovano jedanaest. Podružnicu osnivaju svi članovi Udruge na području jedne županije te ih je do sada osnovano osam.

Zvonko Milas, predsjednik udruge Petar Lovrić, predsjednik Središnjeg odbora Marija Kronja, rizničar e-mail: marija@uhbddr.hr