POČECI

Počeci osnivanja Udruge vezani su za Udrugu hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, čiji je prvi sabor održan u zagrebačkoj dvorani "Vatroslav Lisinski" 19.01.1993. godine sa izborom gosp. Zvonimira Trusića za predsjednika. Udruga je ovaj sabor uzela kao svoj sabor jer je organizacijski sadržajno participirala u njegovom radu. Sabor Udruge saziva se najmanje jednom godišnje kao izvještajni, a svake četiri godine izborni.
II. SABOR

Drugi sabor sadržajno predstavlja osnivački sabor Udruge. Održan he 14.05.1994. godine u Splitu, a na njemu je za predsjednika izabran brigadir Branko Borković-Mladi Jastreb.
III. SABOR

Treći sabor održan je u Zagrebu 1995. godine. Na njemu je usvojen novi satut i promjenjeno ime u Udrugu hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata te je za predsjednika ponovno izabran gosp. Branko Borković-Mladi Jastreb.
IV. SABOR

Četvrti sabor održan je 19.06.1996. godine u Dubrovniku, a gosp. Branko Borković-Mladi Jastreb ponovno je izabran za predsjednika Udruge.
V. SABOR

Peti sabor održan je u Vukovaru 24.11.1998. godine, na kojem je za predsjednika četvrti put izabran Branko Borković-Mladi Jastreb.
VI. SABOR

Šesti sabor održan je u Zadru 22.06.2000. godine, a za predsjednika je izabran brigadir Ilija Majić.
IZVANREDNI IZBORNI SABOR

Izvanredni izborni sabor održan je u Iloku 22.06.2001. godine. Na njemu je za vršitelja dužnosti predsjednika izabran gosp. Darko Mihaljević
VII. SABOR

Sedmi sabor održan je u Zagrebu 29.09.2001. godine na kojem je za predsjednika Udruge izabran general zbora Ante Roso.
VIII. IZVANRENI IZBORNI SABOR

Osmi izvanredni izborni sabor održan je u Zagrebu 08.06.2002. godine te je za predsjednika Udruge izabran pukovnik Zvonko Milas.
IX. IZVJEŠTAJNI SABOR

Deveti izvještajni sabor Udruge održan je u Zagrebu 14.06.2003. godine u hotelu Internacional u Zagrebu te je za predsjednika Udruge ponovno izabran gosp. Zvonko Milas, koji se i sada nalazi na čelu Udruge.
X. IZVJEŠTAJNI SABOR

Deseti izvještajni saborodržan je u Virovitici 11.06.2005. godine. Na njemu za predsjednika radnog predstavništva izabran je gosp. Stevo Hrgetić.
XI. IZVJEŠTAJNI SABOR

Jedanaesti izvješatajni sabor održan je 03.06.2006. godine u Dubrovniku. Kao vršitelj dužnosti predsjednika radnog predsjedništva izabran je gosp. Mirko Rukavina.
XII. IZVJEŠTAJNI SABOR

Dvanaesti izvještajni sabor Udruge održan je 09.06.2007. godine u Medulinu. Za predsjednika radnog presjedništva izabran je gosp. Ilija Majić.
XIII. IZBORNI SABOR

Trinaesti izborni sabor održan je u Kaštel Štafiliću 24.05.2008. godine. Za predsjednika Udruge jednoglasno je izabran gosp. Zvonko Milas.
XIV. IZVJEŠTAJNI SABOR

Četrnaesti izvještani sabor održan je u Gradskoj knjižnici u Iloku. Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je gosp. Mirko Rukavina.
XV. IZVJEŠTAJNI SABOR

Petnaesti izvještajni sabor održan je u Zagrebu u hotelu " I " dana 05.06.2010. godine. Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je gosp. Emil Belavić- predsjednik Ogranka "Duga Resa".
XVI. IZVJEŠTAJNI SABOR

Šesnaesti izvještajni sabor održan je u Dugopolju u Domu Kulture, dana 21.05.2011. godine. Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je gosp. Josip Lozo- predsjednik Ogranka "Makarsko Primorje".
XVII. IZVJEŠTAJNI SABOR

Sedamnaesti izborni sabor održan je u Zagrebu u hotelu " I " dana 02.06.2012. godine. Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je gosp. Josip Jozo, a za predsjednika Udruge ponovno je izabran gosp. Zvonko Milas.
XVIII. IZVJEŠTAJNI SABOR

Dana 08.06.2013. godine održan je XVIII Izvještajni Sabor UHBDDR-a u Dugopolju. Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je Josip Lozo, a za članove: Ante Fragić, Nikola Teskera, Lovro Barbir i Siniša Mataija.
XIX. IZVJEŠTAJNI SABOR

Dana 31.05.2014. godine održan je XIX. Izvještajni sabor UHBDDR-a u Zagrebu. Za predsjednika radnog predsjedništva izabran je gosp. Josip Lozo, a za članove: Ivan Batušić, Stjepan Turi, Mirko Brekalo, Mladen  Matas.
XX. IZVJEŠTAJNI SABOR

Dana 06.06. 2015. godine održan je XX. izvještajni Sabor UHBDDR-a u Zagrebu i radionica "Nadstandard braniteljske skrbi u Zagrebu od 2000.-2015. godine".

Na Saboru je predloženo usvajanje novog Statuta Udruge gdje je jednoglasno i prihvaćen od strane izaslanika.

Radionicu je ispred grada Zagreba, Gradskog ureda za branitelje, održala gđa. Suzana Havelka-Noršić, Voditeljica odjela za skrb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

IZBORNI SABOR


Dana 04.06. 2016. UHBDDR održala je izborni Sabor Udruge, izabrana su nova tijela Udruge kako slijedi:

Za predsjednika Udruge izabran je gosp. Zvonko Milas.