PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA HRVATSKIM BRANITELJIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI UHBDDR

I ove godine aktivno provodi program Psihosocijalne podrške hrvatskih branitelja i njihovih obitelji i ima u planu provoditi isti i u nadolazećem razdoblju. Program obuhvaća četiri projekata koji se provode na području Republike Hrvatske u suradnji sa svim ustrojbenim oblicima udruge.

Navedeni projekti pokrivaju  važna područja Psihosocijalne podrške hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji:

1. "KULTURNE AKTIVNOSTI BRANITELJSKE POPULACIJE"

2."BUDUĆNOST ZA BRANITELJE - BRANITELJI ZA BUDUĆNOST"

3. "TRI KORNERA PENAL"

4. "VIII MEMORIALNI SUSRETI HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA U PETERANCU"

"Kulturne aktivnosti braniteljske populacije" - organizacija likovnih izložbi i drugih umjetničkih događanja (ratnih fotografije, umjetničkih fotografija, slika, skulptura) te objavljivanje knjiga o Domovinskom ratu. Kulturne aktivnosti UHBDDR u 2019. godini provest će najvećim dijelom u galeriji "RUŽA", koja se nalazi u prostorijama Udruge u Zagrebu na adresi Gundulićeva 45. Galerija je osnovana 1997. godine, a osnivač je hrvatski branitelja - dragovoljac Divor Žilić, akademski slikar.
U 2019. godini planiramo provesti 10 likovnih izložbi, ostvarenja hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i autora izvan braniteljske populacije, koji će također imati priliku izlagati i surađivati s hrvatskim braniteljima, a čija je suradnja od velike važnosti što će ujedno podići kvalitetu projekta na višu razinu. Putem navedenih aktivnosti potiče se umjetničko izražavanje hrvatskih branitelja, izravnih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao terapijska aktivnost u sklopu programa psihološke potpore.

Nastavno na program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja, provedene su projektne aktivnosti projekta "Budućnost za branitelje - branitelji za budućnost", koje su usmjerene informiranju o razvojnim mogućnostima braniteljske populacije i njihove kvalitetnije integriranosti u društvo budućnosti. Na području republike Hrvatske održane su edukativne tribine, okrugli stolovi, svakodnevno pružanje pravne pomoći hrvatskim braniteljima te pravna i psihosocijalna pomoć hrvatskim braniteljima na odsluženju kazne zatvora. Projekt će se nastavno provoditi i u 2019. godini.

"Tri kornera penal" je projekt koji teži psiho-socijalnom osnaživanju hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji i stvaranju boljih međusobnih odnosa unutar braniteljske populacije ali u suradnji sa općom populacijom.Projekt se već tradicionalno provodi šesnaestu godinu za redom u organizaciji UHBDDR Ogranak Olimpija u Osijeku. Sportske aktivnosti obuhvaćene ovim projektom svakako su jedan od vidova socijalnog uključivanja branitelja u društvene tokove, poboljšavaju kvalitetu života, smanjuju zdravstvene poteškoće i smrtnost braniteljske populacije.

U sklopu programa psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja u 2018. godini u organizaciji UHBDDR Ogranak Peteranec provele su se projektne aktivnosti projekta "VII Memorijalni susreti hrvatskih branitelja dragovoljaca u Peterancu", koji je i ove godine okupio veliki broj hrvatskih branitelja i braniteljskih udruga iz cijele Republike Hrvatske. Projekt teži psiho-socijalnom osnaženju branitelja i članova njihovih obitelji, a aktivnosti koje se provode usmjerene su na informiranje idruženje branitelja te bolje međusobne socijalne odnose. Projekt će se tradicionalno nastaviti provoditi i u 2019. godini.

Zvonko Milas, predsjednik udruge Petar Lovrić, predsjednik Središnjeg odbora Marija Kronja, rizničar e-mail: marija@uhbddr.hr