Sukladno Zakonu o Udrugama i Statutu Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, Udruga je u tijeku kalendarske godine dužna provesti sljedeće aktivnosti:


  1. Sabor udruge- jednom godišnje- Sabor je najviše tijelo udruge te se na njemu donose sve odluke relevantne za rad Udruge


  2. Središnji odbor Udruge- po potrebi ( 2 puta najmanje )


  3. Nadzorni odbor- jednom godišnje (provesti nadzor o materijalnom financijskom poslovanju Udruge)

Zvonko Milas, predsjednik udruge Petar Lovrić, predsjednik Središnjeg odbora Marija Kronja, rizničar e-mail: marija@uhbddr.hr