Sukladno Zakonu o Udrugama i Statutu Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, Udruga je u tijeku kalendarske godine dužna provesti sljedeće aktivnosti:


  1. Sabor udruge- jednom godišnje- Sabor je najviše tijelo udruge te se na njemu donose sve odluke relevantne za rad Udruge


  2. Središnji odbor Udruge- po potrebi ( 2 puta najmanje )


  3. Nadzorni odbor- jednom godišnje (provesti nadzor o materijalnom financijskom poslovanju Udruge)

Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata ( UHBDDR ) objavljuje natječaj za radno mjesto ADMINISTRATORA.

Potrebne kvalifikacije:
  • Srednja stručna sprema ( SSS )
  • Poznavanje rada na računalu ( rad u programskom jeziku Microsoft Word, Microsoft Exel )
Za sve informacije u vezi ovog natječaja kontaktirati Marija Kronja, rizničar na Tel: 01/ 4855 - 642 ili na e-mail: marija@uhbddr.hr


Zvonko Milas
, predsjednik udruge Marko Cvitković, predsjednik Središnjeg odbora Marija Kronja, rizničar
e-mail: marija@uhbddr.hr