ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI stupio je na snagu 06.12.2017. (NN 121/2017)


http://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html


-
jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

- naknada za nezaposlnene hrvatske branitelje iz domovinskog rata i članove njihovih obitelji

- uredi državne uprave (jednokratna)

- uredi državne uprave (nezaposleni)

- zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene (obrazac 1, 2 i 3)

- zahtjev za priznavanje JNP zbog nemogučnosti podmirenja osnovnih životnih potreba (obrazac 2, 3 i 4)


1. PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVE OBITELJI

NN 12/2018 (07.02.2018) - 268


2. PRAVILNIK O NAČINU OSTAVRIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

NN 12/2018 (07.02.2018) - 269


3. PRAVILNIK O RADU POVJERENSTVA ZA REVIZIJU OCJENE RADNE SPOSOBNOSTI

NN 12/2018 (07.02.2018) - 270


4. PRAVILNIK O IZBORU I NAČINU OSTAVRIVANJA PRAVA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA 100% I. SKUPINE

NN 16/2018 (16.02.2018) - 345


5. PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA

NN 16/2018 (16.02.2018) - 346


6. PRAVILNIK O NAČINU OSTAVRIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

NN 21/2018 (02.03.2018) - 427


7. PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA TE SURADNJI I POTPORI UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA

NN 21/2018 (02.03.2018) - 428


8. PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA, KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATA OSTVARENIH PRAVA TE UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

NN 21/2018 (02.03.2018) - 429


9. PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA, NJIHOVIM UPRAVITELJIMA I SAVEZIMA

NN 21/2018 (02.03.2018) - 430


10. PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE U OVLAŠTENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNO VOJNOG INVALIDA

NN 27/2018 (21.03.2018) - 558


11. PRAVILNIK O NAČINU OSTAVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE, PRILAGODBU PRILAZA DO STANA U ZGRADI I PRILAGODBU STANA ZA DJECU SMRTNO STRADALOGA I NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

NN 38/2018 (25.04.2018) - 731


12. PRAVILNIK O OSTAVRIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJGOVO ODRŽAVANJE

NN 51/2018 (04.06.2018) - 1012
Zvonko Milas
, predsjednik udruge Marko Cvitković, predsjednik Središnjeg odbora Marija Kronja, rizničar
e-mail: marija.uhbddr@gmail.com